W lipcu 2012 r. dobiega końca realizacja projektu
„Aktywność – szansą na pracę – II edycja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było stworzenie osobom pozostającym bez zatrudnienia, zamieszkującym w powiecie leskim i bieszczadzkim, kompleksowych warunków umożliwiających zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i podjęcie zatrudnienia

PROJEKT OFEROWAŁ:

• BEZPŁATNE SZKOLENIA
• STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE
• DORADZTWO PSYCHOLOGICZNO-ZAWODOWE

Sześćdziesięciu sześciu Uczestników projektu zdobyło nowe kwalifikacje,
biorąc udział w następujących szkoleniach:

• Pracownik administracyjno-biurowy
• Operator koparko-ładowarek
• Opiekunka osób starszych i dzieci
• Prowadzenie małej i średniej firmy-pozyskiwanie funduszy europejskich
• Ochrona fizyczna osób i mienia – z licencją I stopnia
• Spawanie metodą MAG, TIG – zakres podstawowy
• Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz programów handlowo-magazynowych
• Kucharz
• Kierowca-operator wózków jezdniowych
• Prawo jazdy kategorii C, C+E

Szkolenia obejmowały naukę języka angielskiego oraz zajęcia informatyczne.
Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmowało również: stypendia szkoleniowe, stypendia
z tytułu odbywania staży/praktyk zawodowych, zwrot kosztów dojazdu, bufet w trakcie szkoleń.

Realizowane u pracodawców staże i praktyki zawodowe umożliwią
47 osobom zdobycie doświadczenia zawodowego.
Po zakończeniu udziału w projekcie 8 osób podjęło zatrudnienie, 13 osób zostanie zatrudnionych po zakończeniu staży/praktyk zawodowych.

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KOLEJNEGO PROJEKTU (OD SIERPNIA 2012), ZAPRASZAMY NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO (ZIEMSKIEGO)
ORAZ BIESZCZADZKIEGO, DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH