1. W ramach projektu, każdy jego Uczestnik może wziąć udział w jednym z następujących grupowych szkoleń zawodowych:

a)    Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu i kadr z językiem angielskim – 220 godz.,
b)    Specjalista do spraw sprzedaży z językiem angielskim – 170 godz.,
c)    Opiekunka osób starszych i dzieci z językiem angielskim – 220 godz.,
d)    Prowadzenie małej i średniej firmy-pozyskiwanie funduszy europejskich – 250 godz.,
e)    Operator koparko-ładowarki 202 godz.

lub może zostać skierowany indywidualnie do jednostki zewnętrznej na wskazany przez siebie kurs zawodowy.

2. Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne.
3.
Warsztaty psychologiczno - doradcze.
4.
Warsztaty  w zakresie doskonalenia informatycznego.
5.
Po zakończeniu szkolenia może odbyć staż lub praktykę zawodową.

 
Uczestnicy Projektu otrzymują: