1. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i zgodnie
z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w sposób ciągły, do momentu zgłoszenia się wymaganej liczby uczestników, zakończy  się jednak  nie później niż dnia 31.08.2011 r.

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 3. Komplet dokumentów zgłoszeniowych stanowi:

 4. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Dokumenty  zgłoszeniowe można składać:

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz opis procesu rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (plik poniżej).
W celu zgłoszenia udziału w projekcie prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, regulaminu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pliki do pobrania poniżej) i dołączyć odpowiednie załączniki.

Przyjmujemy i rejestrujemy zgłoszenia po przedstawieniu kompletu dokumentów!

Pliki do pobrania:
- Formularz zgłoszeniowy
- Regulamin
- Oświadczenie