Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu z dnia 20.09.2011r. na zrealizowanie szkolenia "Ochrona Fizyczna osób i mienia - I stopnia" Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

nformacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu z dnia 20.09.2011r. na zrealizowanie szkolenia "Spawanie met MAG, TIG - zakres podstawowy" Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

Informacja o wyborze wyk. w post. z dnia 22.08.2011r. na zrealizowanie szkolenia "Operator Koparko-Ładowarek kl. III"

- Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu z dnia 04.11.2011r. na zrealizowanie kursu "Kierowca - operator wózków jezdniowych" Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

- Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu z dnia 04.11.2011r. na zrealizowanie szkolenia "Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz programów handlowo-magazynowych" Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

- Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu z dnia 14.10.2011r. na zrealizowanie kursu "Prawo jazdy kat. C" Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

- Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu z dnia 14.10.2011r. na zrealizowanie kursu "Prawo jazdy kat. C+E" Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

- Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu z dnia 17.10.2011r. na zrealizowanie kursu "Kucharz" Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

- Zapytanie ofertowe wybór realizatora kursu 'Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz programów handlowo-magazynowych' dla 6 osób, uczestników projektu 'Aktywność - szansą na pracę - II edycja'.

- Zapytanie ofertowe wybór realizatora kursu 'Kierowca - operator wózków jezdniowych' dla 3 osób, uczestników projektu 'Aktywność - szansą na pracę - II edycja'.

- Zapytanie ofertowe wybór realizatora kursu 'Kucharz' dla 5 osób, uczestników projektu.

- Zapytanie ofertowe na wyłonienie realizatora kursu "Prawo jazdy kat. C" dla 3 osób niepracujacych

- Zapytanie ofertowe na wyłonienie realizatora kursu "Prawo jazdy kat. C+E" dla 2 osób niepracujacych, posiadajacych prawo jazdy kat. C

- Zapytanie ofertowe Numer CPV 80530000-8 Uslugi szkolenia zawodowego (wersja .pdf)

- Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie realizatora kursu 'Spawanie metodą MAG, TIG zakres podstawowy' (wersja .pdf)