W sierpniu 2012 r. dobiega końca realizacja projektu
„Szkolenia zawodowe i językowe dla pracujących”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było nabycie do końca sierpnia 2012 r. nowych kwalifikacji/kompetencji zawodowych, dostosowanych do wymogów/trendów na rynku pracy przez 145 dorosłych osób pracujących (115 mężczyzn, 30 kobiet) z wyłącz. os. fiz. prowadz. dział. gosp., zamieszkujących w powiatach: opatowski, sandomierski, staszowski.

PROJEKT OFEROWAŁ:
• BEZPŁATNE SZKOLENIA
• PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE


160 uczestników projektu zdobyło nowe kwalifikacje/uprawnienia zawodowe i kompetencje językowe, biorąc udział w następujących szkoleniach:
- Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. E-C + kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy i cysterny – 2 grupy,
- Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. C + E-C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy – 2 grupy,
- Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób,
- Specjalista ds. kadrowo – płacowych,
- Kierowca-operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 2 grupy,
- Szkolenie pakietowe: operator koparko – ładowarek kl. III + operator koparek jednonaczyniowych kl. III,
- Operator koparko – ładowarek kl. III,
- Kurs języka angielskiego poziom podstawowy i średniozaawansowany,
- Kurs spawania łukiem elektrycznym - metodą MAG/MIG/TIG,
- Kurs pracownika ochrony osób i mienia z licencją I stopnia.

Projekt zapewniał również: zwrot kosztów dojazdu, bufet w trakcie szkoleń oraz materiały szkoleniowe.
Informujemy, że od dnia 23.07.2012 r. do dnia 27.07.2012 r. biuro projektu w Sandomierzu na ulicy Mickiewicza 17 A będzie nieczynne. W sprawach projektu prosimy o kontakt telefoniczny po numer 13 448 57 89


- Informacja o wyborze oferty operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Uwaga !!! Informujemy, że z dniem 21.02.2012 r. kończy się nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenia „Język angielski podstawowy”,

Uwaga !!! Informujemy , iż z dniem 08.02.2012 r. kończy się nabór formularzy zgłoszeniowych na kurs „Kierowca – wózków jezdniowych z napędem silnikowym” grupa II

Uwaga !!! Informujemy, że z dniem 27.01.2012 r. kończy się nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenia „Język angielski średniozaawansowany”, „Kurs pracownika ochrony osób i mienia z licencją - I stopnia”

Uwaga !!! Informujemy, że z dniem 19.01.2012 r. kończy się nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie pakietowe „Prawo jazdy kat. C, E-C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy ” grupa II

Uwaga !!! Informujemy, iż z dniem 05.01.2012 r. kończy się nabór formularzy zgłoszeniowych na kurs „Spawanie łukiem elektrycznym - MAG/ MIG/ TIG”


Uwaga uwzględniając harmonogramy realizacji założonych w projekcie szkoleń oraz z powodu trzy - krotnego przekroczenia liczby chętnych na dane szkolenie , informujemy, że:

1) W dniem 22.11.2011 zostaje zakończona rekrutacja na następujące szkolenia:
- Szkolenie pakietowo „Prawo jazdy kat. E-C + kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy i cysterny”,
- Szkolenie pakietowe „Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób”, - Szkolenie pakietowe „Operator koparko – ładowarek kl. III i + operator koparek jednonaczyniowych kl. III”.

2) W dniu 13.12.2011 zostaje zakończona rekrutacja na kurs zawodowy „Specjalista do spraw kadrowo – płacowych”,

3) W dniu 14.12.2011 zostaje zakończona rekrutacja na kurs zawodowy „Operator koparko – ładowarek kl. III”,