Oferowane wsparcie

1. W ramach projektu, każdy jego uczestnik może wziąć udział w jednym z następujących grupowych szkoleń zawodowych:
a) Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. E - C + kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy i cysterny - 95 godz.,
b) Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. C + E - C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy - 235 godz.,
c) Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna do przewozu osób - 200 godz.,
d) Specjalista ds. kadrowo płacowych - 100 godz.,
e) Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 67 godz.,
f) Szkolenie pakietowe: operator koparko - ładowarek kl. III + koparek jednonaczyniowych kl. III - 265 godz.,
g) Operator koparko - ładowarek kl. III - 202 godz.,
h) Kurs języka angielskiego - podstawowy - 100 godz. - średniozaawansowany - 100 godz.
i) Kurs spawania łukiem elektrycznym - metodą MAG/MIG/TIG - 315 godz.,
j) Kurs pracownika ochrony osób i mienia z licencją I stopnia - 245 godz.

2. Doradztwo zawodowe grupowe. Uczestnicy Projektu otrzymują:
* zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
* ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz ubezpieczenie NNW
* bezpłatne badania lekarskie
* podręczniki/materiały szkoleniowe, odzież ochronną
* poczęstunek w trakcie szkoleń