Zapytania ofertowe

- Informacja o wyborze wykonawcy na "Szkolenie pakietowe: Prawo jazdy kat. E - C + kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy i specjalistyczny.

- Zapytanie ofertowe na Szkolenie pakietowe Prawo jazdy kat. E-C + ADR.

- Informacja o wyborze wykonawcy na kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy.

- Wyjaśnienie w sprawie zapytania Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób.

- Zapytanie ofertowe na kurs "Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób"

- Infomacja o wyborze ofetenta na kurs "Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym" grupa II w ramach projektu "Szkolenia zawodowe i językowe dla osób pracujących"

- Informacja o wyborze wykonawcy na "Kurs ochrony osób i mienia z licencją I stopnia"

- Informacja o wynikach postępowania ofertowego na przeprowadzenie kursu Spawania łukiem elektruycznym MAG/TIG.

- Zapytanie ofertowe na szkolenia w ramach projektu "Szkolenia zawodowe i językowe dla osób pracujących" - "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym"

- Zapytanie ofertowe na szkolenia w ramach projektu "Szkolenia zawodowe i językowe dla osób pracujących" - "Kurs ochrony osób i mienia z licencją I stopnia"

- "Zapytanie ofertowe na szkolenie "Spawania".

- "Informacja o wynikach postepowania ofertowego na kurs "Spawania łukiem elektrycznym metodą MAG/MIG/TIG""

- "Informacja o wyborze oferenta na przeprowadzenie szkolenia Operator koparko - ładowarek kl. III"

- Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Spawania łukiem elektrycznym - metodą MAG/MIG/TIG"

- Zapytanie ofertowe na zrealizowanie szkolenia "Operator koparko - ładowarek kl. III" w projekcie "Szkolenia zawodowe i językowe dla pracujących"

- Informacja o wyborze wykonawcy kursu - "Kierowca - operator wozkow jezdniowych z napedem silnikowym."

- Informacja o roztrzygnieciu postępowania na realizację szkolenia pakietowego "Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób"

- Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Prawo jazdy kat D."

- Informacja o wyborze wykonawcy w postepowaniu z dnia 02.12.2011r. na zerealizowanie "Szkolenia Pakietowego "Prawo jazdy kat. E-C + kurs do przewozu materiałów miebezpiecznych ADR podstawowy i cysterny" - Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

- Informacja o wyborze wykonawcy w postepowaniu z dnia 02.12.2011r. na zerealizowanie "Szkolenia Pakietowego "Prawo jazdy kat. C, E-C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy" - Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

- Informacja o wyborze wykonawcy w postepowaniu z dnia 02.12.2011r. na zerealizowanie "Szkolenia Pakietowego "Operator Koparko-Ładowarek kl. III - operator koparek jednonaczyniowych kl. III" - Przeprowadzonym według zasady konkurencyjności.

- Zapytanie ofertowe na kurs "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym"

- Zapytanie ofertowe na Szkolenie pakietowe "Prawo jazdy kat. E-C + kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR"

- Zapytanie ofertowe na Szkolenie pakietowe "Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób".

- Zapytanie ofertowe na Szkolenie pakietowe "Operator koparko - ładowarek kl. III + operator koparek jednonaczyniowych kl. III"

- Zapytanie ofertowe mające na celu wybór realizatora szkolenia pakietowego „Prawo jazdy kat. C, E-C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy” dla 2 grup po 10 osób którzy ukończyli 21 rok życia.