Zapytania ofertowe:


- 10.01.2013 Informacja o wyborze wykonawcy na szkolenie pakietowe: Prawo jazdy kat: E-C, kurs do przewozu materialów niebezpiecznych ADR podstawowy i specjalistyczny: grupa III

- 20.01.2013 r. - informacja o wynikach postepowania ofertowego ma szkolenie "Kwalifikacja wstepna przyspieszona do przewozu osób/rzeczy"

- 17.01.2013 - Informacja o wyborze ofernta na szkolenie "Operator zurawi przeladunkowych HDS" grupa III

- Informacja o wyborze wykonawcy kursu Spawanie lukiem elektrycznym MAG, MIG,TIG.pdf

- Informacja o wyborze wykonawcy C+E-C +kwal. wstep grupaIII.pdf

- 02.01.2013 r. - Zapytanie ofertowe "Kwalifikacja wstepna przyspieszona do przewozu rzeczy/osób"

- Zapytanie ofertowe na przepowadzenie szkolenia "Operator zurawi przladumkowych HDS" grupa III

- Informacja o zapytaniu ofertowym na "Kurs spawania lukiem elektrycznym - MAG, MIG, TIG"

- Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. E-C + ADR" grupa III

- Aktualne zapytanie ofertowe na kurs C, E-C +kwalifikacja grupa III.doc

- Zapytanie ofertowego na przeprowadzenie szkolenia pakietowego: Prawo jazdy kat C, E-C + kwalifikacja wstepna przyspieszona do przewozu rzeczy" grupa III

- Informacja o wynikach postepowania ofertowego na wylonienie wykonawcy szkolenia "Kierowca - operator wózków jezdniowych z napedem silnikowym i eletronicznym" grupa I

- Zapytanie ofertowe na szkolenie operator wózków jezdniowych z napedem silnikowym

- Informacja o wyborze oferenta do realizacji kursu Operator obrabiarek CNC

- Informacja wyboru oferenta na kurs Spawanie - MAG,MIG,TIG.pdf

- Informacja o wyborze wykonawcy Operator koparek jednonaczyniowych kl. III i-operator koparek jednonaczyniowych kl. II

- Informacja o wyborze wykonawcy Operator koparko - ładowarek kl. III

- Informacja o wyborze wykonawcy Specjalsita do spraw księgowości stopień II

- Informacja o wyborze wykonawcy szkol. pakiet. Operator koparko - ładowarki kl. III i koparek jednonaczyniowych kl. III

- Informacja o wyborze wykonawcy szkolneia "Operator żurawi przeładunkowych HDS

- Zapytanie ofertowe na szkolenie "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"

Zapytania ofertowego na szkolenie "Spawanie łukiem elektrycznym - metoda MAG/MIG/TIG"

Informacja o wyborze wykonawcy szkolenia "Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy" grupa I

Zapytanie ofertowe Operator koparko - ładowarek kl. III

Zapytanie ofertowe Operator koparek jednonaczyniowych kl. III i koparek-jednonaczyniowych kl. II

Zapytanie ofertowe koparko - ładowarka kl. III i koparki jednonaczyniowej kl. III

Zapytanie ofertowe na kurs Specjlista do spraw księgowości stopień II

Informacji o wyborze wykonawcy na kurs "Prawo jazdy kat. D" dla 10 osób.

Zapytania ofertowego na opeatora żurawia przeładunkowego HDS.

Informacja o wyborze wykonawcy na kurs Kierowca operator wózków - jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym.

Informacja o wyborze oferty na szkolenie pakietowe "Prawo jazdy kat. C, E-C + kwal."

Informacja o wyborze oferty na szkolenie pakietowe "Prawo jazdy kat. E - C + ADR"

Zapytanie ofertowe na kurs "Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy"

Zapytanie ofertowe na szkolenie "Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym"

Zapytanie ofertowe na szkolenie "Prawo jazdy kat. D"

Zapytanie na szkolenie pakietowe "Prawo jazdy kat C, E-C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy

Zapytanie na szkolenie pakietowe "Prawo jazdy kat. E-C + kurs na przewóz materiałów niebiezpiecznych ADR podstawowy i cysterny