Oferowane wsparcie

1. Każdy Uczestnik Projektu może wziąć udział w jednym z następujących szkoleń zawodowych:

I. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, (69 godz., od 05.2011 r. do 07.2011 r.),
II. Kurs spawania metodą – MAG/MIG/TIG, (315 godz., od 06.2011 r. do 11.2011 r.),
III. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, (160 godz. od 06.2011 r. do 10.2011 r.),
IV. Operator koparko – ładowarki kl. III, (system weekendowy, 202 godz., od 06.2011 r. do 10.2011 r.),
V. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III, (system weekendowy, 202 godz., od 06.2011 r. do 10.2011 r.),
VI. Operator żurawia przenośnego HDS, (system weekendowy, 32 godz. , od 05.2011 r. do 07.2011 r.)
VII. Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy, (50 godz. + 140 godz. , od 05.2011 r. do 11.2011 r.)
VIII. Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. E-C + kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy, (45 godz. + 140 godz. , od 05.2011 r. do 11.2011 r.)
IX. Indywidualne szkolenia wg potrzeb np. ( prawo jazdy kat. D, E-B, operator spychacza, walca, równiarki, dźwigu, operator suwnic, kosmetyczka, masażystka, kucharz, cukiernik, samodzielny księgowy itp.) (od 04.2011 r. do 12.2011 r.)

UWAGA! Uczestnicy Projektu po zakwalifikowaniu do projektu, są zobowiązani wnieść częściową odpłatność za kurs (wkład własny) na etapie zakwalifikowania do udziału w projekcie, w zależności od rodzaju szkolenia – jednorazowo, w kwocie stanowiącej równowartość 10% faktycznych kosztów organizacji, bądź 10% rynkowej wartości szkolenia.

Odpowiednio uczestnicy poszczególnych szkoleń winni wnieść następujący wkład własny:
I. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym- wkład własny 65,00 zł./os.
II. Kurs spawania metodą – MAG/MIG/TIG - wkład własny 300,00 zł./os.
III. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - wkład własny 220,00 zł./os.
IV. Operator koparko – ładowarki kl. III - wkład własny 240,00 zł./os.
V. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III - wkład własny 240,00 zł./os.
VI. Operator żurawia przenośnego HDS - wkład własny 90,00 zł./os.
VII. Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy - wkład własny 600,00 zł./os.
VIII. Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. E-C + kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy - wkład własny 600,00 zł./os.
IX. Indywidualne szkolenia wg potrzeb np. (prawo jazdy kat. D, E-B, operator spychacza, walca, równiarki, dźwigu, operator suwnic, kucharz, fryzjer, cukiernik, samodzielny księgowy itp.) - wkład własny 250,00 zł./os.


2. Poradnictwo zawodowe grupowe.

Uczestnicy Projektu otrzymują:
• zwrot kosztów dojazdu,
• bezpłatne badania lekarskie,
• podręczniki/materiały szkoleniowe, odzież ochronną,
• poczęstunek w trakcie szkoleń,
• zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi.