celebrity porn pics
celebrity sex tapes
nude celebrities
celebrity porn pics
celebrity sex tapes
nude celebrities

 TRWA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU 

„Od bierności do aktywności” realizowanego przez EDUKATOR SP. Z O.O. W JAŚLE w partnerstwie z ZAKŁADEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

 • w biurach Projektu „Edukator” Sp. z o.o. w Jaśle: ul. Igielna 9, ul. W. Pola 41 (w budynku dostępnym architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami)
 • w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego w Jaśle, Strzyżowie, Krośnie, Brzozowie, Dębicy
 • na stronie internetowej EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w Biurach Projektu w Jaśle:

      - ul. Igielna 9, 38-200 Jasło, czynne: poniedziałek – piątek od 800 do 1600,

      - ul. W. Pola 41, czynne: wtorek i czwartek do 800 do 1200, w budynku dostępnym architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami,

 • Za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: EDUKATOR Sp. z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

DO PROJEKTU KWALIFIKUJĄ SIĘ osoby w wieku od 18 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące
w powiecie jasielskim, krośnieńskim, miasto Krosno, strzyżowskim, brzozowskim i dębickim, posiadające niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie co najwyżej średnie w tym osoby bez kwalifikacji), należące do grupy NEET, tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy),
nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału:

 • - osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • - osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, ogólnokształcącym lub bez zawodu,
 • - osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • - kobiety, które wchodzą na rynek pracy po raz pierwszy po urodzeniu dziecka lub utraciły dotychczasowe zatrudnienie po urodzeniu dziecka,
 • - mieszkańców wsi.

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode należące do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER, tj.:
 

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
  - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
  - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
  - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

ATRAKCYJNE KIERUNKI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH, DOSTOSOWANE DO POTRZEB PRACODAWCÓW,  prowadzące do uzyskania kwalifikacji, w tym tytułu czeladnika m.in.:

 • Cukiernik, Florysta, Kucharz – tytuł czeladnika
 • Kierowca operator wózków jezdniowych
 • z napędem silnikowym,
 • Spawanie metodą MAG i TIG, 
 • Prawo jazdy kat. C, CE z kwalifikacją do przewozu rzeczy, 
 • Operator koparko-ładowarek kl. III
 • oraz koparek jednonaczyniowych kl. III
 • Szkolenie wg indywidualnych potrzeb, m.in. z tytułem czeladnika - Kelner, Piekarz, Kosmetyczka, Fryzjer, Krawiec, Operator obrabiarek sterowanych numeryczne CNC, Technolog robót wykończeniowych, Stolarz, Elektryk, Ślusarz.
 • STAŻE ZAWODOWE NA OKRES 6 MIESIĘCY dla wszystkich uczestników
 • INDYWIDUALNE I GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

COACHING - WSPARCIE W GODZENIU OBOWIĄZKÓW RODZINNYCH Z ZAWODOWYMI

GODZINY REALIZACJA ZAJĘĆ DOGODNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PROSIMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE O ZGŁASZANIE SWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • wypłatę stypendium szkoleniowego – 6,60 zł/godz. brutto
 • pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i poradnictwo zawodowe
 • stypendium stażowe – 1450 zł/m-c brutto
 • badania lekarskie medycyny pracy
 • bufet szkoleniowy

PLANOWANE KORZYŚCI I EFEKTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • - zaplanowanie ścieżki rozwoju kariery zawodowej,
 • - nabycie umiejętności godzenia życia rodzinnego z zawodowym,
 • - uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,
 • - uzyskanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu,
 • - uzyskanie oferty zatrudnienia.

CELEM PROJEKTU JEST zdobycie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i kompetencji zawodowych przez 25 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Wartość projektu: 675 745,88 zł., w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 641 958,58 zł.

PRACODAWCO – WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA POZYSKANIE STAŻYSTY I PRACOWNIKA

MŁODZI   ZAANGAŻOWANI     Z POTENCJAŁEM O KWALIFIKACJACH DOSTOSOWANYCH DO PAŃSTWA POTRZEB

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI: 

EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle

 www.edukator-jaslo.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt „Od bierności do aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

Kontakt

EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Igielna 9
38-200 Jasło
tel: 0-13 448-57-89
fax: 0-13 448-20-61

Copyrights 2011 by EDUKATOR JASŁO. All Rights Reserved.
Projekt i Realizacja: MCSO.PL Tworzenie stron www krosno Krosno

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o nich w celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zakceptuj pliki cookies na naszej stronie. Wystarczy że klikniesz przycisk akceptuję znajdujący się obok.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o nich w celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zakceptuj pliki cookies na naszej stronie. Wystarczy że klikniesz przycisk akceptuję znajdujący się obok.