celebrity porn video
free celebrity porn
free celebrity porn
celebrity porn video
free celebrity porn
free celebrity porn

"Zadbaj o swoją przyszłość" - projekt dla osób pracujących, zamieszkujących w powiecie jasielskim, krośnieńskim ziemskim lub grodzkim oraz gminach Frysztak, Brzostek, Jodłowa


Człowiek – najlepsza inwestycja


Projekt  "Zadbaj o swoją przyszłość" realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie  ”,

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010 r. - 30.06.2011 r.

Cel główny projektu: Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności zawodowych (na koniec czerwca 2011) przez osoby pracujące (57 K i 76 M) o niskich lub dezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych z terenów wiejskich , miejsko wiejskich, lub będących pow. 45 roku życia, w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych adekwatnych do oczekiwań pracodawców.      

Cele szczegółowe:

1) Zniwelowanie form dyskryminacji ze względu na płeć oraz wzrost świadomości równościowych, godzenia życia prywatnego i prywatnego przez 60 K i 80 M ( po zakończeniu bloku doradztwa zawodowego VI.2011),

2) Zrealizowanie 12 szkoleń grupowych oraz 20 indywidualnych adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy (koniec VI 2011),


Projekt obejmuje wsparciem 140 osób pracujących( w tym 60 kobiet, 80 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego ziemskiego lub grodzkiego oraz gminach Frysztak, Brzostek, Jodłowa


Kto może być Uczestnikiem Projektu?

Uczestnikami Projektu mogą być osoby pracujące, o niskich lub nie aktualnych kwalifikacjach , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych (poza godz. pracy), oraz spełniając. co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) zamieszkałych w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich  oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, lub

2) z wykształceniem co najwyżej średnim  lub

3) w wieku 45 lat i więcej.


Jakie wsparcie otrzymuje Uczestnik Projektu?

1.    W ramach projektu, każdy jego Uczestnik może wziąć udział w jednym z następujących grupowych szkoleń zawodowych:

I. „Kurs jęz.angielskiego”80 godz./grupę, 3 grupy ( wrzesień 2010 r. – styczeń 2011 r.)

II. „Kurs spawania łukiem elektrycznym MAG, MIG, TIG”- 315 godz.,1 grupa, (listopad 2010 – kwiecień 2011 r.)

III. „Kierowca – operator wózków jezdniowych”,67 godz.,1 grupa,., (październik – grudzień 2010r.)

IV. „Samodzielny księgowy”, 260 godz./gr., 2 grupy , (październik 2010 r. – marzec 2011 r. )

V. „Kierowca operat. Koparko – ładowarki”, 174 godz./gr.,2 grupy –( październik 2010 – luty 2010)

VI. „Szkolenie pakiet.: prawo jazdy kat. C, E-C + kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy” dla 10 osób, (październik 2010 r. – maj 2011 r.)

VII. „Szkolenie pakiet.: prawo jazdy kat. E-C + kwalifikacja  wstępna do przewozu rzeczy” dla 10 osób, (listopad 2010 r. – czerwiec 2011 r.)

VIII. Specjalista ds. kadrowo – płacowych z obsługą specjalist. programów komputer.”–145 godz.,1 grupa,10 os., (październik 2010 r. – styczeń 2011 r.)

2.    Może zostać skierowany indywidualnie do jednostki zewnętrznej na wskazany przez siebie kurs zawodowy.
3.    Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne.

 

Uczestnicy Projektu otrzymują:

zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
ubezpieczenie NNW,
ubezpłatne badania lekarskie,
podręczniki/materiały szkoleniowe, odzież ochronną,
poczęstunek w trakcie szkoleń,
zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.


Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Przyjmujemy i rejestrujemy zgłoszenia po przedstawieniu kompletu dokumentów!

Wymagane załączniki do dokumentacji rekrutacyjnej:

Kserokopia dowodu osobistego.
Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
Kserokopia dyplomu/ świadectwo ukończenia ostatniej szkoły określającego poziomu wykształcenia ,bądź Oświadczenie o wykształceniu.
Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę na stosowanym przez niego wzorze, bądź wg wzoru udostępnionego przez EDUKATOR Sp. z o.o..
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych.
Podpisany i przyjęty do wiadomości  przez  Uczestnika Projektu „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

 

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu
lub listownie z adnotacją „Zadbaj o swoją przyszłość”.


Adres: BIURO PROJEKTU
ul. Igielna 9
38-200 Jasło

Tel. (013) 44 85 789
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro czynne:  poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-16.00

wtorki, czwartki w godz. 9.00-17.00

Projekt realizowany przez EDUKATOR Sp. z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło


Projekt „Zadbaj o swoją przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga !!! W związku ze znacznym przekroczeniem liczby zgłoszeń w stosunku do liczby miejsc na kursach zaplanowanych w ramach projektu "Zadbaj o swoją przyszłość" z dniem 15.09.2010 r. nabór formularzy zgłoszeniowy na wszystkie szkolenia został zakończony.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

doc Formularz zgłoszeniowy

doc Zaświadczenie od pracodawcy

doc Regulamin

 

Kontakt

EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Igielna 9
38-200 Jasło
tel: 0-13 448-57-89
fax: 0-13 448-20-61

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyrights 2011 by EDUKATOR JASŁO. All Rights Reserved.
Projekt i Realizacja: MCSO.PL Tworzenie stron www krosno Krosno

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o nich w celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zakceptuj pliki cookies na naszej stronie. Wystarczy że klikniesz przycisk akceptuję znajdujący się obok.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o nich w celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zakceptuj pliki cookies na naszej stronie. Wystarczy że klikniesz przycisk akceptuję znajdujący się obok.